Køb din billet inden der bliver udsolgt!! her

Ordfabrikken – “Vi har det ikke kun i munden”

NORDUR
Nordur. A performance-film by Tami Tamaki, Valeriya Olkhova, Baijie Curdt-Christiansen, Karolin Kent and Sarah Armstrong. When you leave everything behind because one has no choice and venture through the state of hopelessness and discover that you are not alone.

Shoot on Iceland, September 2015.

Danish premiere.

//

Nordur. En performance film af Tami Tamaki, Valeriya Olkhova, Baijie Curdt-Christiansen, Karoline Kent and Sarah Armstrong. Om det ikke at have andet valg end, at bryde med alt og bevæge sig gennem et landskab af indre håbløshed og opdage at man ikke er alene.

Filmet på Island, September 2015.

Danmarks premiere.

OVERANDOVERANDOVERANDOVERANDOVER By Sigrid Stigsdatter
This performance is based on a true story
Everything will happen exactly as it occurred.

I believe you. Even when I know you are lying to me
But I warn you
DO NOT TRUST ANYTHING OR ANYBODY. – Especially not your perverted self.

With Camilla Lind, Charlie Trier and Sigrid Stigsdatter
//
Denne performance er baseret på en sand historie.
Alting vil ske præcis som det skete

Jeg tror på dig. Selv når jeg ved du lyver
Men jeg advarer dig
STOL IKKE PÅ NOGET ELLER NOGEN – især ikke dit perverterede jeg

På scenen: Camilla Lind, Charlie Trier og Sigrid Stigsdatter

CUT ME INTO PIECES By Emilie Kilkowska
Do you ever feel like sharing evenly? Equitable? So everyone gets the same? But how will you manage when you only have one liver, one bladder, or one pair of lungs?
This is a physical experiment.

On stage: Emilie Kilkowska and Amanda Jack. Visuals: Tina Damgaard. Music: Mads Duelund
//
Har du nogensinde lyst til at dele lige? Retfærdigt? Så alle får ligemeget? Men hvordan vil du gøre det, når du kun har én lever, én blære eller et par lunger?
Dette bliver et fysisk eksperiment.

På scenen: Emilie Kilkowska og Amanda Jack Visuals: Tina Damgaard. Musik: Mads Duelund